Helaas is het inschrijf forumlier door technische problemen niet beschikbaar.
Inschrijven kan door een mail te sturen naar tsodemeent@gmail.com.

Met daarin de volgende gegevens:
-Naam kind(eren)
-Groep
-Overblijfdagen + eventueel wisselende dagen
-Ingangsdatum:
-Opmerkingen: bv. allergieën============ Meer Informatie =====================================
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Bedankt voor uw inschrijving voor de Tussenschoolse Opvang (TSO).
De kosten voor Tussenschoolse Opvang zijn €50,- per dag per jaar: 1 dag €50,- / 2 dagen €100,- / 3 dagen €150,- / 4 dagen €200,- per kind.
Gelieve het verschuldigde bedrag over te maken op NL56INGB0655033416 ten name van TSO De Meent, Waalre, onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren).
De betaling dient op 1 november 2018 te zijn voldaan, of - bij een betaling in twee termijnen – dient de laatste betaling op 1 februari 2019 te zijn voldaan. Bij te laat betaling worden administratiekosten berekend (€ 7,50 per gezin en per aanmaningsbrief).
Opmerkingen
1. Als de aanvangsdatum later is dan het begin van het schooljaar, dan wordt het te betalen bedrag berekend door de penningmeester, u krijgt hierover bericht.
2. Mutaties: eventuele aanpassingen of het stopzetten van het abonnement dienen eletronisch te worden doorgegeven via de site http://inschrijven.tso-demeent.nl/, onder de optie “wijziging”.
3. Aanpassingen en stopzetten abonnement: bij het stopzetten van een abonnement geldt een opzegtermijn van één maand. Het abonnement kan na de meivakantie niet meer worden gestopt of gewijzigd.
4. Op de dagen dat u als overblijfkracht helpt, betaalt u geen overblijfkosten voor uw kind(eren), dit wordt verrekend in de uitbetaling als overblijfkracht.
5. Strippenkaart: mocht u in aanvulling op het abonnement op andere dagen incidenteel gebruik willen maken van de overblijf, dan kunt u een strippenkaart kopen.
U kunt deze op maandag en woensdag tussen 8.25 uur en 8.45 uur aanschaffen bij de balie in de aula.
U kunt een 5 strippenkaart kopen à €7,50 of een 10 strippenkaart à €15,-.
Met vriendelijke groet,
Jeannette Troe,
Penningmeester TSO
====================================================================